Hoorapparaat op afbetaling: waar u best rekening mee houdt

Gepubliceerd door Amplifon Hoorcentra op 12-jul-2020 14:33:11

GettyImages-1022784804-ret-amplifon-1

Wanneer uw gehoor vermindert en u moeilijkheden krijgt met het verstaan van de mensen rondom u, is het tijd om uw gehoor te laten testen en mogelijk een hoortoestel aan te schaffen. Een hoorapparaat zal niet alleen uw gehoorverlies corrigeren, maar zal ook de kwaliteit van uw leven opnieuw aanzienlijk verbeteren

Helaas zijn er nog steeds heel wat mensen terughoudend tegenover het aankopen van een hoortoestel. Dit heeft vaak te maken met het moeilijk aanvaarden van het gehoorprobleem, maar ook praktische zaken zoals de kostprijs kunnen hen zorgen baren. Er bestaan heel wat misverstanden omtrent de prijs van hoortoestellen, terwijl u er wel degelijk heel wat voor in de plaats krijgt.

In deze blog willen we u dan ook graag meer duiding geven bij de kostprijs van een hoorapparaat, welke services en extra’s er inbegrepen zijn, de terugbetaling van het ziekenfonds en vooral de mogelijkheid tot het kopen van een hoorapparaat op afbetaling.

Wat kost een hoorapparaat?

We beginnen bij het begin, namelijk bij het prijskaartje van een hoortoestel. In België kost een hoorapparaat gemiddeld zo’n 1.550€. Bij Amplifon varieert de prijs van een hoortoestel tussen de 700€ en 2600€ per apparaat. Dit ruime prijsverschil heeft alles te maken met de verschillen in gebruikte technologie en extra functionaliteiten. De prijzen omvatten steeds het hoorapparaat, vijf jaar garantie en enkele belangrijke services waaronder het onderhoud, persoonlijke aanpassingen en mogelijke herstellingen. 

Hoe wordt de prijs van een hoortoestel bepaald?

prijs-afbetaling-hoortoestel-gehoorsituatieBij Amplifon krijgen we vaak de vraag hoe de prijs van een hoortoestel nu juist bepaald wordt. Het gaat immers niet alleen om het merk, maar om enkele andere belangrijke factoren. De meest bepalende factor is natuurlijk de aard van uw gehoorprobleem, maar ook uw levensstijl en specifieke gehoorsituaties waarmee u vaak te maken krijgt. 

Daarnaast bepalen ook het type hoorapparaat en extra technologische features het kostenplaatje van het toestel. Zo bestaan er drie soorten hoortoestellen: achter-het-oor hoorapparaten, in-het-oor hoortoestellen en mini hoorapparaten. Extra features die de prijs kunnen beïnvloeden zijn dan weer de mogelijkheid om via Bluetooth te connecteren met allerlei toestellen zoals televisie en smartphone, herlaadbare hoortoestellen of onzichtbare hoorapparaten.

Een hoorapparaat op afbetaling als oplossing

Omdat we weten dat een hoorapparaat voor heel wat mensen een stevige hap uit hun budget betekent, hebben we ook een afbetalingsplan ter beschikking gesteld voor de aankoop van een hoortoestel. Een afbetaling is bijvoorbeeld al mogelijk vanaf 29€ per maand en wordt steeds op basis van de betreffende situatie bepaald. Voor een afbetaling van 6 tot 24 maanden rekenen we geen intresten aan, voor afbetalingen vanaf 24 maanden zullen er wél interesten aangerekend worden. Dit geeft u de mogelijkheid om toch opnieuw te genieten van uw leven zonder daarbij in financiële moeilijkheden te komen. Een goed gehoor is tenslotte voor iedereen van groot belang.

Terugbetaling ziekenfonds 

Tot slot willen we u ook nog even wijzen op de mogelijkheid tot terugbetaling via uw ziekenfonds. Het RIZIV, Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, voorziet een procedure voor de tussenkomst in de kost van uw hoorapparaat. hoorapparaat-afbetaling-hoorcentrum-Amplifon

Deze procedure bestaat uit enkele belangrijke stappen

  • Een bezoek aan uw NKO-arts om uw gehoor te laten testen. U krijgt eveneens een voorschrift voor een proefperiode met een hoortoestel.
  • Vervolgens brengt u een bezoek aan een Amplifon hoorcentrum waar de audioloog uw gehoor verder onderzoekt en u een geschikt hoortoestel voorstelt.

  • U dient dit toestel enkele weken uit te proberen voor u opnieuw bij uw NKO-arts langsgaat. Deze laatste zal uw gehoor daarna opnieuw meten en kijken of er verbetering te merken is. Indien dit het geval is, krijgt een voorschrift mee voor het hoortoestel.

  • Vervolgens zal de audioloog van het hoorcentrum het voorschrift samen met een terugbetalingsverzoek naar uw ziekenfonds sturen.

  • Wanneer uw verzoek goedgekeurd is door de adviserend arts van uw ziekenfonds, zal u de uiteindelijke terugbetaling ontvangen.

Bij Amplifon merken we dat er heel wat onduidelijkheden bestaan over de aankoop en prijs van een hoortoestel. Wenst u dus graag meer informatie over de afbetalingsvoorwaarden voor uw hoorapparaat of de prijsbepaling van onze hoortoestellen? Maak dan snel een afspraak in een Amplifon hoorcentrum vlakbij u. Onze audiologen beantwoorden met plezier al uw vragen.

New Call-to-action

Topics: hoorapparaten

Meest gelezen

Wat wil je vinden?